Tokl logo

DISCLAIMER TOKL

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.tokl.be en alle onderliggende pagina’s zoals deze beschikbaar is gesteld door Tokl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tokl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tokl.

Geen garantie op juistheid

Fouten die herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tokl te mogen claimen of te veronderstellen.

Tokl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tokl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.tokl.be op deze pagina.

Deze website gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren.
Klik op ‘OK’ om verder te surfen. Of lees eerst onze cookie policy.