Tokl logo

PRIVACY POLICY TOKL

Inleiding

Tokl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy policy leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy policy lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy policy aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen via info@tokl.be.

Wie is Tokl?

Tokl, met kantoor te Broekstraat 13 B104 3800 Sint-Truiden, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0793.755.948.

Wanneer Tokl jouw persoonsgegevens verwerkt, is Tokl de verwerkingsverantwoordelijke.

Tokl heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Liesbeth Beullens bereiken via info@tokl.be.

Hoe gebruikt Tokl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tokl persoonsgegevens over jou verwerkt.

  • Beschrijving van de verwerkingsactiviteiten: verzamelen, ordenen en bijhouden van persoonsgegevens aan de hand van gegevens verstrekt via inschrijving op de nieuwsbrief van Tokl of contactname via het contactformulier of via e-mail.
  • Verwerkingsdoelen (gerechtvaardigd belang): voor financiële administratie, klantenbeheer, dienstverlening, het versturen van nieuwsbrieven omtrent de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke en het versturen van direct marketing.
  • Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor elk afzonderlijk verwerkingsdoel.
  • Subverwerker(s): mailsysteem Campaign Monitor
  • Verwerkte persoonsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer.
  • Categorieën van betrokkenen: websitebezoekers, klanten.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tokl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tokl. Je kunt verzoeken dat Tokl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tokl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tokl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tokl te verkrijgen. Tokl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tokl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Tokl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tokl.be. Tokl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tokl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tokl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Tokl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tokl kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Tokl voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Kan deze Privacy policy worden gewijzigd?

Deze Privacy policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy policy en de wijze waarop Tokl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@tokl.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tokl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@tokl.be. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In België is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren.
Klik op ‘OK’ om verder te surfen. Of lees eerst onze cookie policy.